Disclaimer

De website van Mijn Buurt Assen wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook doet Mijn Buurt Assen haar uiterste best om de website actueel te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie op de site niet juist of niet volledig is.


Mijn Buurt Assen verstrekt door middel van deze website louter informatie die door Mijn Buurt Assen wordt aangeboden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Mijn Buurt Assen aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Mijn Buurt Assen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mijn Buurt Assen.

Mijn Buurt Assen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.


Alle gegevens die u op deze website invult en overige berichten die u aan Mijn Buurt Assen stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Mijn Buurt Assen daar op grond van de wet toe verplicht is.


Mijn Buurt Assen gebruikt een aantal diensten om de website zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers. Hiervoor bewaart uw browser een klein tekstbestand: een cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.